koncept
návrh v kontextu městké struktury

Sportovní centrum Votice

pp: xxx m2

projekt: 2010

realizace: 2011

 

adresa:

Masarykovo náměstí 937, 25901 Votice

 

klient:

Tenis Votice a.s.

 

autor:

Martin Neruda

+

Lukáš Zimandl (D4f)

Jana Šťastná (D4f)

Vendula Hladíková (D4f)Tenisové centrum mělo vyrůst na parcele u Masarykova náměstí poblíž centra Votic. U náměstí, které momentálně postrádá znaky funkčního veřejného prostoru. Komplikovaný pozemek deformovaný stávajícími kurty, které bylo nutné zachovat v původní pozici a objektem Sokola s jeho pozemky na jižní straně. Poměrně plošně náročný stavební program obsahoval další venkovní kurt, krytou tenisovou halu se dvěma kurty, univerzální sportovní místnost, zázemí pro sportovce a kavárnu s bowlingem.
Kvalitu pozemku nacházíme jak v jeho kontaktu s Masarykovým náměstím, tak v přítomnosti vzrostlých lip v jeho východní části nad sokolovnou. Do tohoto místa umisťujeme vstup a definujeme tak nároží spolu se začátkem ulice Slukova. Tento prostor tak nabyl patřičného oživení. Protažením prázdného prostoru a zeleně do hmoty objektu vytváříme příjemný vstup v podobě venkovního atria, které umožní vydechnutí před a po sportovních výkonech. Zázemí v podobě „plomby“ mezi objektem bowlingu a halou tvoří pohledový a provozní filtr mezi vstupním atriem a tenisovými kurty.
Snažili jsme se o vizuální propojení vnitřních a venkovních aktivit. Umisťujeme velkorysé okno do Slukovy ulice, kterým mohou kolemjdoucí sledovat své sousedy při sportu a jiných aktivitách.Transparentní fasáda, definující tvar atria, vtahuje venkovní zeleň do interiéru kavárny a otevřením umožňuje propojení těchto prostor.