"zelení prořezávám cestu, na kterou je napojen nový program a stávající objekty"
řešené území
koncept
návrh

Acces for all

Shindler Award
atelier Ivana Plicky a Pavla Hniličky
FA ČVUT , 2009


Řešené území se nachází v západní části Berlína. Jeho charakter připomíná  ostrov, jenž je vymezen v jižní a západní části koridorem S-bahn, v západní části veřejně nepřístupným olympijským areálem a na severu údolím Murellen, v němž je zasazen amfiteátr Waldbuhne.
Vstup do území je umožněn z jižní části ulicemi Passenheimer Straße a  Schirwindter Allee, z jihozápadu ulicí Glockenturmstraße. Nachází se zde také stanice S-bahn Pichelsberg, která zajišťuje veřejné spojení s městem.
Území dominuje Zvonice, jenž je součástí Olympijského areálu. Na jejím místě by se mělo odehrát důstojné ukončení hlavní osy Olympijského parku. Zástavba v území je roztroušená, její náplň spočívá převážně v kulturním a sportovním vyžití.
Amfiteátr Walbuhne pojme až 25 000 lidí a je v současné době berlíňany hojně využíván převážně jako místo konání koncertů. Tato historická památka z období 2.sv. války by si zasloužila důstojnější nástup, který by byl bez bariér a který by podtrhl její atraktivitu.
Obecně je řešené území špatně přístupné a mimo doby konání koncertů mrtvé.
Chybí zde veřejné prostory, které by v území udrželi návštěvníky a těmto prostorám adekvátní přístup. Vzhledem ktomu, že dojem z prostoru závisí také na způsobu jeho zpřístupnění, je potřeba navrhnout řešení příjemných cest bez bariér. V prostorech by se mělo dát snadno orientovat.
Cílem Je navrhnout území v duchu ,,Access for All” , které donutí návštěvníky místo navštěvovat a zdržovat se v něm i mimo doby konání koncertů ve Waldbuhne. Každý bez ohledu na jeho fyzický nebo duševní handicap má právo na hodnotné vnímání městského prostoru a jeho plného užívání - používání stejných vstupů, cest apd.